Tävlande

Serieregler SverigeSerien 2016

SverigeSerien består 2016 av åtta deltävlingar. Tre av deltävlingarna körs på vinterväglag, övriga på sommarväg.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser: VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B och VOC Mekonomen Cup samt i två cuper; VOC Mekonomen Senior Cup och VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC Mekonomen Rallybilar eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Deltagande förare: A- B- och C-förare, utländska förare med giltig nationell EU-licens samt Ungdomsrallyförare.

Gallring/Seedning: Begränsning av antalet startande kan förekomma. Klasserna seedas var för sig. Seedning samt eventuell gallring görs av klassledningen – Roger Fransson och Charlott Holmqvist.

Noter: Arrangörsnoter skall finnas i samtliga deltävlingar. Ungdomsrally körs utan noter.

Deltagande bilar: Deltagande bilar enligt aktuellt tekniskt reglemente för VOC Mekonomen Rally med tillägg och justeringar som angivits på denna hemsida. I Ungdomsrally får dessutom Volvobilar enligt Grupp-E reglementet delta om distriktsreglerna så medger. Grupp E-bilar ska inte ha VOC Mekonomen Rallydekal i vindrutan.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan. För årets vinterdeltävlingar gäller dessutom att endast sex däck sammanlagt får användas per tävlingshelg. Däckmärkning kommer att ske i samband med besiktning på respektive vintertävling.

Deltävlingar: Se kalender för 2015 under fliken TÄVLINGAR.

Prisutdelning/Årsavslutning: Meddelas senare, planeras att genomföras traditionsenligt på kvällen efter avslutad finaltävling.

Inställda/flyttade deltävlingar: Deltävling som inte kan genomföras enligt kalendern ovan kan flyttas om tävlingsprogrammet i övrigt så medger. Om inte skall deltävlingen ersättas av annan tävling eller utgå ur serien.

Poängsystem:
I respektive klass och Cup enligt följande;
30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11. Därefter 10 poäng till alla förare som fullföljer respektive deltävling. Tävlande som startar tävlingen men som inte fullföljer får 5 poäng.

Slutställning: För slutställning i VOC Elit A och VOC Elit B räknas sex av deltävlingarna. För slutställning i VOC C samt i Cuperna (Senior och Junior) räknas fem av deltävlingarna.

Om en eller två deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas fem deltävlingar i A och B, C och cuperna. Om tre deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas fyra deltävlingar i alla klasser och cuper. Om fler än tre deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga deltävlingar. För VOC Mekonomen Junior Cup ingår under 2016 alla svenska serietävlingar. OBS! I SverigeSerien liksom i SommarSerien ska skall samtliga räkna med finaltävlingen i sin individuella serie.

Särskiljning: I enskild tävling särskiljs utifrån tävlingens eget regelverk och där sådant saknas enligt Svensk Bilsports övergripande regelverk. Särskiljning i serien sker i första hand utifrån bästa resultat i sin serie, näst bästa och så vidare. Om två förare på sina räknade tävlingar (sin serie) uppnår en identisk serie så särskiljs man därefter utifrån resultat i tävling 1 på säsongen, tävling 2 och så vidare.

Styrgrupp: Styrgruppen fungerar som rådgivare till VOC ledningen. Till medlemmar i styrgruppen har utsetts
– Lars Ohlson, SMK Vingåker
– Niklas Carlsson, Katrineholms MS
– Åke Lundberg, Växö MS

Slutpriser: Minnespriser till de främsta i respektive förarklass, i regel till de åtta-tio första i A, B respektive C och/eller till förare som kört full serie enligt respektive klass regelverk. Därutöver tillkommer en prispott till dels Topp-3, dels Topp-10 i respektive förarklass. Prispotten jobbas kontinuerligt med och slutlig storlek kan därför inte fastslås.

Särskilda serieregler för VinterSerien 2016

VinterSerien består 2016 av fyra deltävlingar, samtliga körs på vinterväg, snö och is.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser; VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B samt VOC Mekonomen Cup samt i en cup; VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Noter: Arrangörsnoter skall finnas i samtliga deltävlingar. Ungdomsrally körs utan noter.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan. Endast sex däck sammanlagt får användas per tävlingshelg. Däckmärkning kommer att ske i samband med besiktning på respektive tävling.

Deltävlingar: Se kalender för 2016 under fliken TÄVLINGAR.

Slutställning: För slutställning i samtliga klasser och Junior Cup räknas tre av deltävlingarna. Om en eller flera deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar.

I övrigt gäller samma regler som SverigeSerien (ovan).

Särskilda serieregler för SommarSerien 2016

SommarSerien består 2016 av sex deltävlingar, samtliga körs på sommarväg.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser; VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B samt VOC Mekonomen Cup samt i en cup; VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Noter: Noter används i samtliga deltävlingar. I normalfallet arrangörsnoter men även egen notskrivning/rekognosering kan förekomma. Ungdomsrally körs utan noter men även här kan enskild tävling med rekognosering förekomma med eventuell rätt att göra noteringar enligt tävlingens egna regler.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan.

Deltävlingar: Se kalender för 2016 under fliken TÄVLINGAR.

Slutställning: För slutställning i samtliga klasser och Junior Cup räknas fem av deltävlingarna. Om en deltävling ställs in utan att ersättas räknas fyra deltävlingar i samtliga klasser och cuper. Om två eller flera deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga deltävlingar. För VOC Mekonomen Junior ingår under 2016 alla serietävlingar. OBS! I SommarSerien liksom i SverigeSerien skall samtliga räkna med finaltävlingen i sin individuella serie.

I övrigt gäller samma regler som SverigeSerien (ovan). 

Serieregler och information NordicWestEuroCup 2016

Anmälan: Till respektive arrangör.

Klasser: Alla förare sammanräknas i en klass.

Licenskrav: Lägst Rally C. Notlicens krav endast i svenska tävlingar (kravet gäller ej förare med utländsk licens). Utanför Sverige krävs normalt förarlicens eller co-driverlicens inklusive körkort för co-driver. Starttillstånd till utlandstävling: ingår i din nationella licens.

Träning: Träning enligt arrangörens anvisningar samt i förekommande fall egen notskrivning. Ingen träning sker i svenska tävlingar. Startordning: I svenska tävlingar startar förarna förarklassvis. I utlandstävlingar kan variationer i startordningen förekomma på grund av nationella bestämmelser.

Bilar och personlig utrustning: Enligt respektive nations VOC-reglemente med följande tillägg:
Nationsflaggor skall vara monterade före namnen på bakre sidorutor. Utrustningskrav bil och besättning: Vid start utanför Sverige ska utrustningen i princip vara FIA-godkänd enligt Norm FIA 2000 (hjälmar, stolar, bälten, overaller, underställ, balaklava etc). Tävlande måste själv ansvara för att bil och utrustning är korrekt enligt reglemente i det aktuella landet.
Nationella krav på att bilarna ska – förutom ordinarie handbrandsläckare – vara utrustade med brandsläckningssystem med sprinkler kan förekomma, liksom krav på skyddsfilm på sidorutor och klädsel/skyddsbur enligt FIA-reglerna.

Hjulsystem: På asfalt endast 15 tum enligt respektive nationellt reglemente.

Däck/asfalt: endast DOT- och/eller E-märkta 195-däck av standardtyp (50-profil rekommenderas). På grus 15 alternativt 16 tum fälg enligt respektive nationellt reglemente. Däck enligt VOC Mekonomen Rally.

Seedning: I allmänhet i förhållande till tidigare serieresultat. Seedning görs av tävlingsledningen. Regler: Enligt VOC-reglementet, inbjudan, arrangörens tilläggsregler samt eventuella meddelanden från Cup-ledningen. Poängsystem: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Dessutom 10 startpoäng till alla förare som fullföljer tävlingen. Tävlande som startar tävlingen utan att fullfölja får 5 startpoäng. Observera att vid
tävling där utländska och inhemska förare på grund av nationella bestämmelser inte tillåts köra samma antal SS kan två separata resultatlistor komma att upprättas.

Slutställning: För slutställning räknas resultaten från fyra av de fem deltävlingarna. Särskiljning enligt VOC SverigeSerien.

Prisutdelning: Beräknas hållas i samband med ett körevent på Gross Dölln Driving Center norr om Berlin sista lördagen i november. Inbjudna är alla svenska tävlande som under säsongen tävlat i NWEC deltävlingar utanför Sverige. Priser: Pokaler till de tre främsta i serien.

Övrigt: I samband med tävlingarna gäller ofta specialerbjudanden från arrangörerna vad beträffar startavgift och boende.