Tävlande

Serieregler SverigeSerien 2019

SverigeSerien 2019 består av åtta deltävlingar. Tre av deltävlingarna körs på vinterväglag, övriga på sommarväg.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser: VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B och VOC Mekonomen Cup samt i två cuper; VOC Mekonomen Senior Cup och VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC Mekonomen Rallybilar eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Deltagande förare: A- B- och C-förare, utländska förare med giltig nationell EU-licens samt Ungdomsrallyförare.

Gallring/Seedning: Begränsning av antalet startande kan förekomma. Klasserna seedas var för sig. Seedning samt eventuell gallring görs av klassledningen – Roger Fransson och Charlott Holmqvist.

Noter: Arrangörsnoter skall finnas i samtliga deltävlingar. Ungdomsrally körs utan noter.

Deltagande bilar: Deltagande bilar enligt aktuellt tekniskt reglemente för VOC Mekonomen Rally med tillägg och justeringar som angivits på denna hemsida. I Ungdomsrally får dessutom Volvobilar enligt Grupp-E reglementet delta om distriktsreglerna så medger. Grupp E-bilar ska inte ha VOC Mekonomen Rallydekal i vindrutan.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan. För årets vinterdeltävlingar gäller dessutom att endast sex däck sammanlagt får användas per tävlingshelg. Däckmärkning kan komma att ske i samband med besiktning på respektive vintertävling.

Deltävlingar: Se kalender för 2019 under fliken TÄVLINGAR.

Prisutdelning/Årsavslutning: Meddelas senare, planeras att genomföras traditionsenligt på kvällen efter avslutad finaltävling.

Inställda/flyttade deltävlingar: Deltävling som inte kan genomföras enligt kalendern ovan kan flyttas om tävlingsprogrammet i övrigt så medger. Om inte skall deltävlingen ersättas av annan tävling eller utgå ur serien.

Poängsystem: I respektive klass och Cup enligt följande; 30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11. Därefter 10 poäng till alla förare som fullföljer respektive deltävling. Tävlande som startar tävlingen men som inte fullföljer får 5 poäng.

I tävlingar som körs efter sommaruppehållet (från och med 1 augusti och framåt) tillämpas en SuperStage. Denna sträcka väljs i samråd med respektive arrangör och meddelas klassens förare innan tävlingens start. SuperStage-sträckan ger bonuspoäng 5 poäng till snabbaste ekipage, sedan fallande 4-3-2-1 i respektive förarklass och cup. Inkörd bonuspoäng räknas i respektive förares personliga serie även om resultatet i tävlingen som helhet stryks i förarens personliga serie.

Slutställning:För slutställning i VOC Elit A och VOC Elit B räknas sex av deltävlingarna. För slutställning i VOC C samt i Cuperna (Senior och Junior) räknas fem av deltävlingarna.

Om en deltävling ställs in utan att ersättas räknas fem deltävlingar i samtliga klasser och cuper. Om två eller tre deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas fyra deltävlingar i samtliga klasser och cuperna. Om fyra eller fler deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar. För VOC Mekonomen Junior Cup ingår under 2019 alla serietävlingar.

OBS! I SverigeSerien liksom i SommarSerien och VinterSerien ska skall samtliga räkna med finaltävlingen i sin individuella serie.

Särskiljning: I enskild tävling särskiljs utifrån tävlingens eget regelverk och där sådant saknas enligt Svensk Bilsports övergripande regelverk. Särskiljning i serien sker i första hand utifrån bästa resultat i sin serie, näst bästa och så vidare. Om två förare på sina räknade tävlingar (sin serie) uppnår en identisk serie så särskiljs man därefter utifrån resultat i tävling 1 på säsongen, tävling 2 och så vidare.

Styrgrupp: Styrgruppen fungerar som rådgivare till VOC ledningen. Till medlemmar i styrgruppen har utsetts

– Lars Ohlson, SMK Vingåker

– Åke Lundberg, Växö MS

Slutpriser: Minnespriser till de främsta i respektive förarklass, i regel till de åtta-tio första i A, B respektive C. Därutöver tillkommer en prispott till dels Topp-3, dels Topp-10 i respektive förarklass. Prispotten jobbas kontinuerligt med och slutlig storlek kan därför inte fastslås.

 

Särskilda serieregler för VinterSerien 2019

VinterSerien består 2019 av fyra deltävlingar, samtliga körs på vinterväg, snö och is.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser; VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B samt VOC Mekonomen Cup samt i en cup; VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Noter: Arrangörsnoter skall finnas i samtliga deltävlingar. Ungdomsrally körs utan noter.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan. Endast sex däck sammanlagt får användas per tävlingshelg. Däckmärkning kan komma att ske i samband med besiktning på respektive tävling.

Deltävlingar: Se kalender för 2019 under fliken TÄVLINGAR.

Slutställning: För slutställning i samtliga klasser och Junior Cup räknas tre av deltävlingarna. Om en eller flera deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar.

OBS! I VinterSerien liksom i SverigeSerien och SommarSerien ska skall samtliga räkna med finaltävlingen i sin individuella serie.

I övrigt gäller samma regler som SverigeSerien (ovan).

 

Särskilda serieregler för SommarSerien 2019

SommarSerien består 2019 av fem deltävlingar, samtliga körs på sommarväg.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser; VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B samt VOC Mekonomen Cup samt i en cup; VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Noter: Noter används i samtliga deltävlingar. I normalfallet arrangörsnoter men även egen notskrivning/rekognosering kan förekomma. Ungdomsrally körs utan noter men även här kan enskild tävling med rekognosering förekomma med eventuell rätt att göra noteringar enligt tävlingens egna regler.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan.

Deltävlingar: Se kalender för 2019 under fliken TÄVLINGAR.

Poängsystem: I respektive klass och Cup enligt följande;

30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11. Därefter 10 poäng till alla förare som fullföljer respektive deltävling. Tävlande som startar tävlingen men som inte fullföljer får 5 poäng.

I tävlingar som körs efter sommaruppehållet (från och med 1 augusti och framåt) tillämpas en SuperStage. Denna sträcka väljs i samråd med respektive arrangör och meddelas klassens förare innan tävlingens start. SuperStage-sträckan ger bonuspoäng 5 poäng till snabbaste ekipage, sedan fallande 4-3-2-1 i respektive förarklass och cup. Inkörd bonuspoäng räknas i respektive förares personliga serie även om resultatet i tävlingen som helhet stryks i förarens personliga serie.

Slutställning: För slutställning i samtliga klasser och Junior Cup räknas fyra av deltävlingarna. Om en eller flera deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar. För VOC Mekonomen Junior ingår under 2019 alla serietävlingar.

OBS! I SommarSerien liksom i SverigeSerien och VinterSerien skall samtliga räkna med finaltävlingen i sin individuella serie.

I övrigt gäller samma regler som SverigeSerien (ovan).