Regler

Serieregler SverigeSerien 2021

SverigeSerien 2021 består av åtta deltävlingar. Tre av deltävlingarna körs på vinterväglag, övriga på sommarväg.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser: VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B och VOC Mekonomen Cup samt i två cuper; VOC Mekonomen Senior Cup och VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC Mekonomen Rallybilar eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Deltagande förare: A- B- och C-förare, utländska förare med giltig nationell EU-licens samt Ungdomsrallyförare.

Gallring/Seedning: Begränsning av antalet startande kan förekomma. Klasserna seedas var för sig. Seedning samt eventuell gallring görs av klassledningen, Roger Fransson och Charlott Holmqvist i samråd med arrangör.

Noter: Arrangörsnoter skall finnas i samtliga deltävlingar. Ungdomsrally körs utan noter.

Deltagande bilar: Deltagande bilar enligt aktuellt tekniskt reglemente för VOC Mekonomen Rally med tillägg och justeringar som angivits på denna hemsida. I Ungdomsrally får dessutom Volvobilar enligt Grupp-E reglementet delta om distriktsreglerna så medger. Grupp E-bilar ska inte ha VOC Mekonomen Rallydekal i vindrutan. Bil som ej till fullo uppfyller tekniskt reglemente inklusive föreskrivna dekaler kommer att nekas poäng i den aktuella serien. Vid serietävling i Sverige ska bilen förutom framrutedekal också vara försedd med dörrdekaler, vit botten 70×50 cm med klasslogo i toppen samt dekal med aktuella cupsponsorer på respektive dörrsidas framkant.

Teknisk kontroll: Förare som vars bil i teknisk kontroll visar sig ej till fullo uppfylla tekniskt reglemente avseende prestandahöjande komponenter (som tex insug, bränslesystem, motor, avgassystem, drivlina eller reglementsvidrigt lättning) bestraffas med poängavdrag i aktuell serie. Poängavdraget avgörs av klassens tekniska expertis i dialog med klassledning och skall stå i proportion till avvikelsens grad samt hur länge bristen kan visas ha förekommit på den aktuella bilen.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan. För årets vinterdeltävlingar gäller dessutom att endast sex däck sammanlagt får användas per tävlingshelg. Däckmärkning kan komma att ske i samband med besiktning på respektive vintertävling.

Deltävlingar: Se kalender för 2021 under fliken TÄVLINGAR.

Prisutdelning/Årsavslutning: Meddelas senare, planeras att genomföras traditionsenligt på kvällen efter avslutad finaltävling.

Inställda/flyttade deltävlingar: Deltävling som inte kan genomföras enligt kalendern ovan kan flyttas om tävlingsprogrammet i övrigt så medger. Om inte skall deltävlingen ersättas av annan tävling eller utgå ur serien.

Poängsystem: I respektive klass och Cup enligt följande:

30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11. Därefter 10 poäng till alla förare som fullföljer respektive deltävling. Tävlande som startar tävlingen men som inte fullföljer får 5 poäng.

Slutställning: För slutställning i VOC Elit A och VOC Elit B räknas fem av deltävlingarna samt finaltävlingen. För slutställning i VOC C samt i Cuperna (Senior och Junior) räknas fyra av deltävlingarna samt finaltävlingen.

Om en deltävling ställs in utan att ersättas räknas fyra deltävlingar samt finaltävlingen i samtliga klasser och cuper. Om två eller tre deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas tre deltävlingar samt finaltävlingen i samtliga klasser och cuperna. Om fyra eller fler deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar. För VOC Mekonomen Junior Cup ingår under 2021 alla serietävlingar utom Kil då ungdomsrally inte kan köras i en SM tävling. För slutställning i VOC Mekonomen Junior Cup räknas under 2021 därför två tävlingar samt finaltävlingen för slutresultat.

Särskiljning: I enskild tävling särskiljs utifrån tävlingens eget regelverk och där sådant saknas enligt Svensk Bilsports övergripande regelverk. Särskiljning i serien sker i första hand utifrån bästa resultat i sin serie, näst bästa och så vidare. Om två förare på sina räknade tävlingar (sin serie) uppnår en identisk serie så särskiljs man därefter utifrån resultat i tävling 1 på säsongen, tävling 2 och så vidare.

Slutpriser: Minnespriser till de främsta i respektive förarklass, i regel till de åtta-tio första i A, B respektive C. Därutöver tillkommer en prispott till dels Topp-3, dels Topp-10 i respektive förarklass. Prispotten jobbas kontinuerligt med och slutlig storlek kan därför inte fastslås.

 

Särskilda serieregler för VinterSerien 2021

VinterSerien består 2021 av fyra deltävlingar, samtliga körs på vinterväg, snö och is.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser; VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B samt VOC Mekonomen Cup samt i en cup; VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Noter: Arrangörsnoter skall finnas i samtliga deltävlingar. Ungdomsrally körs utan noter.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan. Endast sex däck sammanlagt får användas per tävlingshelg. Däckmärkning kan komma att ske i samband med besiktning på respektive tävling.

Deltävlingar: Se kalender för 2021 under fliken TÄVLINGAR.

Poängsystem: I respektive klass och Cup enligt följande:

30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11. Därefter 10 poäng till alla förare som fullföljer respektive deltävling. Tävlande som startar tävlingen men som inte fullföljer får 5 poäng.

Slutställning: För slutställning i samtliga klasser och Junior Cup räknas två av deltävlingarna samt finaltävlingen. Om en eller flera deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar.
I övrigt gäller samma regler som SverigeSerien (ovan).VinterSerien består 2020 av tre deltävlingar, samtliga körs på vinterväg, snö och is.

 

Särskilda serieregler för SommarSerien 2021

SommarSerien består 2021 av X deltävlingar, samtliga körs på sommarväg.

Serien arrangeras efter reglerna i detta tävlingsreglemente och enligt eventuella kompletteringar, ändringar och tillägg som görs via denna sida – officiella hemsidan, www.vocmekonomenrally.com – samt respektive tävlingsarrangörs inbjudan och PM.

Tävlingsklasser: Serien avgörs i tre tävlingsklasser; VOC Mekonomen Elit A, VOC Mekonomen Elit B samt VOC Mekonomen Cup samt i en cup; VOC Mekonomen Junior Cup, den sistnämnda för förare med VOC eller Volvo GrE-bilar som deltar i tävlingsklassen Ungdomsrally.

Noter: Noter används i samtliga deltävlingar. I normalfallet arrangörsnoter men även egen notskrivning/rekognosering kan förekomma. Ungdomsrally körs utan noter men även här kan enskild tävling med rekognosering förekomma med eventuell rätt att göra noteringar enligt tävlingens egna regler.

Däck: Enligt tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally och enligt eventuellt kommande tillägg meddelade här på hemsidan.

Deltävlingar: Se kalender för 2021 under fliken TÄVLINGAR.

Poängsystem: I respektive klass och Cup enligt följande;

30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11. Därefter 10 poäng till alla förare som fullföljer respektive deltävling. Tävlande som startar tävlingen men som inte fullföljer får 5 poäng.

Slutställning: För slutställning i samtliga klasser och Junior Cup räknas X av deltävlingarna samt finaltävlingen. Om en eller flera deltävlingar ställs in utan att ersättas räknas samtliga genomförda deltävlingar. För VOC Mekonomen Junior ingår under 2021 alla serietävlingar.

I övrigt gäller samma regler som SverigeSerien (ovan).