Nyheter

Vad innebär VOC Mekonomen Rally för oss tävlande?

2013 01 16

Så här kommer den nya dekalen på framrutan att se ut (bilden är retuscherad).

Så här kommer den nya dekalen på framrutan att se ut (bilden är retuscherad).

Att VOC Mekonomen Rally nu har skapats innebär flera nyheter, förbättringar och förmåner för alla i Sverige som tävlar i VOC, eller för den skull som bara äger en VOC Rallybil.

Att sluta att utvecklas är att börja avvecklas är ett gammalt slitet ordspråk, men det ligger en hel del sanning i det.

–     En första förändring till direkt följd av vårt nya samarbete med Mekonomen är att den extra 300 kronors VOC-avgiften vid SverigeSerie tävlingar försvinner helt. Alla vi VOC´are som tävlat i SverigeSerien har efter beslut i förarrådet betalt avgiften vid varje start i serien för att bidra till klassens drift, administration och utveckling. Det här underlättandet tror jag är mycket välkommet hos många, berättar Roger Fransson.

Men samarbetet innebär också många fler aspekter.

–     Med Mekonomens hjälp så kommer vi också att få glädjen att ha en ordentlig pott att tävla om i SverigeSerien. Potten beräknas bli minst 100 000 kronor varav en ansenlig andel är rena pengar. Eftersom att vi bara tävlar i tre klasser plus juniorer så torde detta vara en av rallysveriges större premiepotter. Potten jobbas vidare med under året så hur stor den slutligen blir vet vi inte.

Premier till både topp och bredd.

–     Exakta fördelningen av denna pott jobbar vi i klassledningen fortfarande på tillsammans med förarrådet men en sak står helt klar: Vi är en breddklass och det kommer inte bara vara pallplatserna som premieras utan ett minst lika stort fokus kommer att läggas på bredden. Och våra juniorer ska inte heller gå lottlösa. Arbetsmodellen är att alla som kör full serie, d v s sex starter i Elit A och Elit B eller fem i Cup, får bonus tillbaka. Det känns väldigt skönt att få premiera SverigeSerie åkare lite extra, de har dragit ett tungt lass i att hålla klassen vid liv under de år vi helt saknat en huvudsamarbetspartner. Alla andra i VOC bör känna tacksamhet till de i SverigeSerien som burit klassen.

Inköp hos Mekonomen sparar pengar för alla oss tävlande.

–     Vi kommer också att flytta våra inköp av delar till Mekonomen. Vi hoppas att detta tas emot som en välkommen förändring. Dels har Mekonomen lite lägre ordinarie priser än Volvo men än viktigare är att man är väldigt snabba och duktiga på att leverera. Utanpå detta har vi dessutom rabatt.

Generalklausul flyttar större delen av alla VOC tävlandes inköp till Mekonomen. Men, alla måste vara noga med att göra rätt så att köpet går att följa upp.

–     En form av generalklausul kommer ut på vår regelsida inom kort som styr om våra inköp av alla originallika delar som finns i Mekonomens sortiment till Mekonomen, kort sagt: finns delen hos Mekonomen ska den köpas hos Mekonomen. Inom den närmsta framtiden kommer också uppdaterade reglementen ut. Men, här har vi två viktiga tillägg: Delarna till din bil MÅSTE köpas på ditt personliga speciella Mekonomenkort kopplat till VOC Mekonomen Rally. Detta för att det ska gå att härleda köpet i efterhand för att kunna visa vid en kontroll att delen är köpt på Mekonomen och därför tillåten enligt vårt reglemente. Dessutom MÅSTE kvittot på köpet sättas in i bilens fordonspärm i datumordning – slarvar man med någon utav dessa båda moment så är delen att anse som regelvidrig med allt vad det kan innebära av tråkigheter och aldrig med mindre än att du då förstås måste byta den redan utbytta delen igen.

Det speciella Mekonomenkortet som också ger oss VOC´are rabatt på allt!

–     Alla i klassen, inte bara ni som kör SverigeSerie, ska snarast ta kontakt med sin närmaste Mekonomen butik och göra sin ansökan om ett Mekonomenkort – VOC Mekonomen Rally Edition. Kortet är gratis att ansöka om och har inga årsavgifter eller dolda avgifter. I praktiken är det en vanligt Mekocard i en speciell serie som du får en speciell sticker (märke) som du ska fästa på kortet. Specialkortet har den trevliga finessen att du som VOC´are får 10 % rabatt på allt du köper hos  Mekonomen, alltså inte bara till rallybilen utan även till din privatbil, på tillbehör, verktyg, oljor… ja, på allt som finns i Mekonomens ordinarie sortiment!

Fördela betalningen kostnadsfritt.

–     Dessutom har du möjlighet att fördela din betalning på fyra månader utan extra kostnader, d v s varken ränta eller avgifter, bara beloppet fördelat på fyra. Du kan också dela upp på längre tid om du vill det men då tillkommer sedvanliga kreditkortskostnader.

OBS! Kortet kommer också att fungera som vårt ”klasskort” och du måste ha och visa upp detta för att tävla i VOC oavsett om det är en klubb-/lokaltävling eller en SverigeSerie deltävling. OBS IGEN! Om du har företag som redan har avtal med Mekonomen, t e x en bilverkstad, så ska du ändå ha ett kort för att uppfylla reglerna men då måste du höra av dig till oss för då kommer du hanteras lite speciellt för att allt ska bli rätt och bra.

Det krävs VOC Mekonomen Rally dekaler på alla VOC-rallybilar, inte bara de som körs i SverigeSerien!

–     Framrutedekalen ”Volvo Original” ska ersättas av en med VOC Mekonomen Rally. Samtidigt tillkommer standardiserade vita dörrdekaler som förses med samma logo. Dessa delar måste monteras på bilen. Dörrdekalerna är lite bredare än normalt för att ge utrymme längst fram för logotyper på fler sponsorer/samarbetspartners som vi också för dialog med. Dessa partners hoppas vi ska bidra till att under året göra klassen ännu mer tilltalande för de tävlande.

Första omgången dekaler är gratis.

–     Dekalsatsen beställer du direkt av oss på vocsverige@gmail.com. Du anger: ditt namn, adress, mailadress, telefonnummer, om du kör en 240/740/940 och registreringsnummer på bilen. Den första satsen är gratis, och skickas till dig gratis. Behöver du byta ut den så köper du nästa sats till självkostnadspris.

Det enda man som tävlande eller VOC rallybilsägare måste göra är alltså att ansöka om sitt kort, sedan använda det för sina inköp, sätta kvittot i fordonspärmen, beställa efter dekaler och dekala på sin bil. Enklare kan det faktiskt inte bli att spara pengar.

–     Det svåraste kanske trots allt blir att sluta säga ”Volvo Original” eftersom att det är ett så etablerat begrepp. Men nu heter vi VOC Mekonomen Rally och inget annat. Vi får hjälpas åt att rätta varandra, skrattar Roger. Fortfarande ligger den vår hemsida på vår gamla etablerade adress men även detta kommer också att åtgärdas så snart vi hinner.