Arrangörer

arrangor305

Att bjuda in VOC Mekonomen Rally

Inför säsongen 2013 införde Svenska Bilsportförbundet förändringar i sitt regelverk, i synnerhet gällande exponering av förbunds-, distrikts- och tävlingsarrangörs reklam – se tävlingsregler för rally på www.sbf.se. För VOC Mekonomen Rally (tidigare Volvo Original Cup) i egenskap av extern klass har detta medfört vissa problem. Med extern klass menas att VOC Mekonomen Rally är en klass vars ansvar, rättigheter, reglemente i likhet med många racingklasser ligger på annan part än SBF/FIA. Förutom ansvaret bär vi också alla kostnader för klassens drift, utveckling och administration själva utan bidrag från exempelvis förbund. Inte en krona av dina licenspengar går till VOC. Men därför måste vi också få möjlighet att tillgodogöra oss de resurser som klassens samarbetsavtal ger klassen. Och därför är exponering av klassens partners av yttersta vikt för oss.

Vi vill egentligen inget annat än att allt ska fortsätta att fungera som det gjort så väl ända sedan 1989 då klassen grundades. I grunden har väldigt lite förändrats: Klassen bytte med start i januari 2013 huvudpartner från ett reservdelssäljande bolag (Volvo Original – Volvos reservdelsbolag) till ett annat reservdelssäljande bolag (Mekonomen). I samband med det har också några små nya nödvändiga grepp tagits för att föra klassen i takt med tiden och rustad inför framtiden. Men det mesta är sig precis likt.

Vår ambition är att VOC skall fortsätta det goda samarbete vi haft med SBF genom åren. Även om nya övergripande regelverk för konkurrens öppnat andra vägar så är vår absoluta ambition att forstsätta vårt mångåriga samarbete med SBF och att fortsätta ha hela den stora gruppen förare och CoDrivers som är kopplade till klassen fortsatt tävlande på SBF-licens.

VOC Mekonomen Rally vill heller inte lägga sten på pressade arrangörers redan tunga ekonomiska börda genom att tvingas införa generella administrativa avgifter. Vi vill fortsätta att ge er rätten att bjuda in vår klass och att själva behålla hela startavgiften.

Så har det alltid varit. Och så ska det alltid vara.

Det ska vara enkelt för er att bjuda in VOC Mekonomen Rally till tävling. Och med våra stora startfält ska vi underlätta för er att få er tävling att gå ihop.

Men, alla torde inse att det är omöjligt att driva, administrera och utveckla en stor klass utan att det uppstår kostnader. Många av er torde också inse fördelen av att ha en samling eldsjälar som lägger stort engagemang och massor med tid på att driva klassen på samma sätt som ni lägger er själ i att driva och utveckla er klubb och era tävlingar. Och då ser ni säkert också vikten av att begränsa mängden egna privata pengar som dessa måste satsa för att göra detta. Att driva en rallyklass kan aldrig baseras på något annat än ideellt engagemang men vår ambition är att dessa eldsjälar i alla fall inte ska behöva bekosta alla resor,  all mat och boende med egna privata pengar.

Våra kostnader vill vi istället bära genom samarbetsavtal (sponsoring). Därför hoppas vi att ni som arrangörer är villiga att som tack för att ni själva får behålla alla startavgifter hjälper oss i arbetet med att upprätthålla vår klass.

Nedan listar vi vad ni som arrangör måste hjälpa oss med, för er enkelhets skull presenterat i punktform. Inget av detta avviker från det som gäller för vilken annan klass som helst. Alltmedan det håller dörren vidöppen för er att själva ta in startavgifter och sponsorpengar. I ett särskilt dokument i högerspalten tar vi upp och förklarar några vanliga invändningar och frågeställningar.

Vi som klass hoppas att vi ska kunna fortsätta att vara den ryggrad som vi är och under många år varit i svenskt rally. Att vi ska fortsätta vara den dominerande instegs-/utvecklingsklassen under många år till. Och genom detta nu och i framtiden fortsätta vara en betydande del av era startfält och på så sätt bidrar vi också mycket konkret till era intäkter och till att era rallyn därför går att genomföra.

Med detta hoppas vi att ni har bakgrunden för varför denna avdelning ARRANGÖRER tillkommit klar för er och att ni förstår vikten av att få detta frivilliga system att fungera.

Med VOC Mekonomen Rally mot en ljus framtid för svenskt rally!

/ VOC Mekonomen Rally – Roger Fransson och Charlott Holmqvist med organisation

PS: Har ni andra frågor eller funderingar än de vi berört här så är ni förstås väldigt välkomna att kontakta oss.

 

PUNKTER SOM NI SOM ARRANGÖR MÅSTE UPPFYLLA DÅ NI BJUDER IN VOC MEKONOMEN RALLY TILL ER TÄVLING ELLER CUP.

Alla rallytävlingar/cuper/sprintar/racingspecialer o.d. som väljer att bjuda in VOC-rallybilar måste: 

• Acceptera hela våra reglementen inklusive eventuella tillägg och justeringar. Det gällande/aktuella regelverket finns alltid publicerat såväl under fliken TÄVLANDE som ute till höger här på sidan.

• I all kommunikation kring tävlingen/cupen benämna oss korrekt. Vi heter VOC Mekonomen Rally – inget annat! Vi får aldrig benämnas Volvo Original eller liknande. NOT: För att undvika upprepningar får VOC Mekonomen eller i andra hand enbart VOC användas enligt normala språkliga regler. 

• Säkerställa att ni har teknisk kompetens som klarar att tävlingsbesiktiga och genomföra eventuella efterkontroller (efter protest) i enlighet med vårt reglemente. NOT: Ingen särskild VOC-tekniker krävs på tävlingen. Vårt stabila reglemente gör att de flesta rallytekniker känner till vår klass regelverk mycket väl. Har ni ändå svårt att klara detta? Inga problem! Klassens tekniker finns förstås tillgängliga för bistånd via telefon, självklart är detta gratis.